Auto-besturing

De besturingsautomaat is eenvoudig te programmeren, zodat er automatisch beregend wordt hoe en wanneer u maar wilt. Op de besturingsautomaat kan een regenmeter worden aangesloten die het beregeningssyteem uitschakelt als er voldoende natuurlijke neerslag gevallen is.

Op de regenautomaat wordt de dag en tijd ingesteld waarop beregening gewenst is. Op het ingestelde tijdstip start de regenautomaat.

AC_FL_RunContent = 0; ');?>